VEILIG WERKEN !!

Door gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) worden mensen
die beroepen uitoefenen waar risico's aan verbonden zijn beschermd tegen, letsel en lichamelijke schade.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is de meest directe manier om arbeidsrisico's te verminderen.

Tijdens het uitvoeren van straalwerkzaamheden met het IBIX ® systeem ontstaan er rondvliegende stofdeeltjes. Om te voorkomen dat onze medewerkers dit inademen dragen zij tijdens de werkzaamheden het gepatenteerde gezichtsmasker van Sundström.

Dit gezichtsmasker heeft meerdere functies:

  • Oogbescherming
  • Gehoorbescherming
  • Hoofdbescherming
  • Ademhalingsbescherming

Onze medewerkers dragen vanzelfsprekend ook veiligheidsschoenen, handbescherming en langs de openbare weg reflecterende beschermende kleding.

Ook geïnteresseerd in een Sundström gezichtsmasker neem contact op met: