HOME » ALGEX, concentraat, fles met inhoud van 1 liter. Na verdunning goed voor ± 40 liter.

ALGEX, concentraat, fles met inhoud van 1 liter. Na verdunning goed voor ± 40 liter.

€ 17,64

E.P. Algexverwijderen algen, bacteriën, gisten en schimmels

Biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel voor het verwijderen van algen, bacteriën, gisten en schimmels. Toelatingsnummer: 12262 N

E.P. Algex is het moderne, doelmatige antwoord op problemen met het verwijderen van alg-, gist- bacterie- en schimmelaanslag. E.P. Algex heeft geen schadelijke nawerking en dampwerking en kan daardoor tot voor het planten van gewassen worden gebruikt en veilig in gebruik op allerlei oppervlakken zoals dakpannen, marmer, glas, flagstones, terrastegels, metalen enz. E.P. Algex werkt snel, doelmatig en preventief.

Problematiek:

 • algen en groene aanslag op paden, terrassen e.d. veroorzaken vaak zeer gevaarlijke situaties: denk bijv. aan uitglijden
 • groene aanslag op muren is vaak een doorn in het oog en geeft een onverzorgd uiterlijk
 • groene aanslag op glas zoals in kassen houdt licht tegen, verlaagt het rendement en verhoogt de stookkosten
 • desinfecteren van apparatuur, vloeren en wanden is in de levensmiddelenindustrie noodzaak. 

De oplossing:
E.P. Algex werkt snel en doelmatig. E.P. Algex heeft een zeer doeltreffende preventieve werking en voorkomt de groei van groene aanslag. Tevens is E.P. Algex actief tegen bacteriën, gisten en schimmels.

Speciale voordelen:

 • E.P. Algex werkt snel en doelmatig
 • E.P. Algex is veilig voor gebruik op elke ondergrond
 • E.P. Algex is zeer economisch in gebruik
 • E.P. Algex dringt diep door in poreuze materialen zoals steen e.d.
 • E.P. Algex is biologisch afbreekbaar
 • E.P. Algex werkt preventief gedurende een lange periode
 • E.P. Algex voorkomt ook schimmel- bacterie- en gistvorming

De toepassing:

 • paden, trottoirs, terrassen, erfafscheidingen, muren, flagstones, grafzerken, marmer
 • glas (van kassen, schuren en loodsen), dakpannen, golfplaten en riet)
 • zitbanken
 • recirculerende koelwatersystemen en proceswater
 • op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard

Opmerkingen:

Raadpleeg voor een verantwoord gebruik tevens het veiligheidsinformatieblad. Houd huisdieren weg van de behandelde plekken, zolang deze nog vochtig zijn.

Werkwijze:

Omschrijving vanuit het Besluit tot Toelating:

Bestrijding van groene aanslag:
Ter verwijdering van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen. Grondig spuiten of borstelen met een oplossing van 2.5% van dit middel (2500 ml op 100 liter water). Na enkele dagen dode wieren, algen, vuil enz. door met een harde straal af te spuiten resp. af te schrobben. Deze reinigende nabehandeling behoeft niet noodzakelijk op korte termijn te gebeuren, omdat dit middel geen schadelijke nawerking en dampwerking bezit. Om deze reden kunnen behandelingen ook nog tot kort voor het planten worden uitgevoerd. Ter voorkoming van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen.
Op schone ramen spuiten met een oplossing van 2.5% (250 ml op 10 liter water). In verband met de afwezigheid van schadelijke nawerking van dit middel en het geringe residu, behoeft en mag niet worden nagespoten. Door deze wijze van toepassen wordt het ontstaan van groene aanslag voor vele maanden tegen gegaan. Indien ramen (o.a. platglas) met de hand worden schoongemaakt (afschrobben) kan worden volstaan met een oplossing van 1.5% (150 ml per 10 liter water).
Op muren, daken, tegelpaden, flagstones en grafzerken, ramen, bielsen, tuinmeubelen e.d.
Ter verwijderingen ter voorkoming van groene aanslag op diverse oppervlakken. Spuiten gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 2.5% van dit middel (250ml op 10 liter water). Niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten.
E.P. Algex niet opbrengen tijdens regen: het product wordt dan weggespoeld en kan zijn werk niet doen.

Gebruik als desinfectiemiddel:
Het middel is werkzaam tegen een aantal bacteriën en gisten. De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddels vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen. Indien behandelde oppervlakken of materialen met eet- en drinkwaren in contact kunnen komen is na de inwerkingstijd grondig naspoelen met schoon water vereist. Minimale inwerkingstijd 5 minuten. Voor gebruik op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard en voor algemeen gebruik is de gebruiksconcentratie 4 ml. per liter water. Voor gebruik in het ziekenhuis wordt het middel uitsluitend aanbevolen voor het behandelen van:

Oppervlakken (wanden, vloeren en meubilair) van tbc afdelingen en isolettes. Verdunning 1:250 (5 minuten in laten werken)

Oppervlakken en apparatuur in keukens. Verdunning 1:250 (5 minuten in laten werken)

Toiletten en overig sanitair. Verdunning 1:250 (5 minuten in laten werken)
Instrumentarium (m.u.v. cystoscopen en andere delicate medische instrumenten): uitsluitend na gebruik en voor reiniging en sterilisatie. Verdunning 1:250 (5 minuten in laten werken)

Attentie: gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen die er resistent tegen zijn.

Gebruik in koelwatersystemen, pasteuriseer installaties en overige vormen van proceswater:

Algemeen:
Sterk verontreinigde systemen schoonmaken voor de behandeling

Aanvangsdosering:
Voeg eenmaal per week 50 ml. van dit middel toe per m3 systeemvolume; indien deze dosering geen bevredigend resultaat oplevert de dosering verhogen tot 400 ml. van dit middel per m3 systeemvolume.

Onderhoudsdosering:
Voeg eenmaal per week 50 ml. van dit middel toe per m3 systeemvolume; neemt de slijmvorming weer toe dan de dosering verhogen.

Gebruik in de papier- en kartonindustrie:

Algemeen:
Het middel dient via een doseerunit te worden toegevoegd aan de pulpwater bassins.

Aanvangsdosering:
Per ton papier of papierpulp 2-4 liter van het middel toevoegen. In hulpstofdoseersystemen: rechtstreeks 100-200 ml/100 l. Herhaal dit tot het systeem onder controle is.

Onderhoudsdosering (continue of discontinue methode):
Per ton papier of papierpulp 200-2000 ml. van het middel toevoegen. Stel de dosering zodanig in dat het systeem onder controle blijft. In hulpstofdoseersystemen: dosering terugbrengen tot 100-200 ml/100 l.

 

VIB E P Algex NL
PDF – 646,2 KB 132 downloads