GLASGLANS, gebruiksklare glasreiniger, flacon met triggerspraypomp 0,5 liter of jerrycan van 5,0 liter.

€ 10,50

Glasglans veilige, krachtige, biologisch afbreekbare verwijderaar van atmosferische vervuilingen, huidvetten, rookaanslag etc. van glas, kunststof en metaal

Glasglans is een veilig alternatief voor alle types gevaarlijke, schadelijke en milieubelastende reinigers welke gebruikt worden bij reiniging van ruiten, meubilair, computerhardware en (belichtings)tafels.

Glasglans is biologisch afbreekbaar en heeft een hoog, veilig vlampunt. Glasglans heeft een aangename geur en is prettig in gebruik. Glasglans bevat natuurlijke grondstoffen, wat een goede afbreekbaarheid waarborgt.

Glasglans is gevaarsymboolvrij.

Ik werk gevaarsymboolvrij.

Producten met gevaarlijke stoffen hebben gevarensymbolen en andere waarschuwingen op etiketten. Zij laten zien welk gevaar zou kunnen optreden wanneer u het product op een verkeerde manier gebruikt. Zo weten vervoerders en gebruikers welke risico's de producten hebben. Een stof kan namelijk irriterend zijn of corrosief, schadelijk voor mens en milieu of ontvlambaar of ontplofbaar. Sommige symbolen kunnen in combinatie met elkaar voorkomen op eenzelfde product.

Wat is gevaarsymboolvrij?

Gevaarsymboolvrij betekent dat het betreffende product geen enkele gevaaraanduiding (symbool) of waarschuwing behoeft en er dus geen gevaarsymbool/label nodig is. En dat het product dus veilig is voor mens en milieu.