In diverse gemeenten (in rood aangegeven op de kaart) reinigen wij de afvalinzamelsystemen meerdere keren per jaar, of worden wij ingehuurd voor het verwijderen van graffiti.
Voor het reinigen van deze systemen maken wij gebruik van een warm water hogedrukreiniger.

De reinigingsmiddelen die wij gebruiken zijn vervaardigd uit uitsluitend herwinbare grondstoffen en ecologisch verantwoorde alternatieven voor traditionele, milieubelastende middelen.

Overzicht van gereinigde afvalinzamelsystemen.

Ook voor het reinigen van objecten in de openbare ruimte kunt u ons inhuren !!

In opdracht van de gemeente Veenendaal hebben wij diverse fietstunnels gereinigd.

Hogedrukreiniging - Professioneel-Straatreiniging - Gevelreiniging – Graffiti-verwijderen - Vakkundig

Reiniging PMD overslaghal uitgevoerd in opdracht van Grondstoffen en afvalstoffen dienst Gooi en vechtstreek (GAD).