Op uit te voeren werkzaamheden en leveringen geschieden volgens onze verkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de kamer

van koophandel  op 21-12-2017 onder dossiernummer KvK01/3383575.

Reclames binnen 8 dagen na factuurdatum.

Algemene Voorwaarden Support Team Nederland
PDF – 198,1 KB 637 downloads